Māori Language Information

This site provides authoritative up to date information on the Māori language (te reo Māori) of Aotearoa/New Zealand.

New Book on Māori Language

He Hiringa, He Pumanawa - Studies on the Maori Language

Edited by Alexander Onysko, Marta Degani, and Jeanette King. Highly recommended.

Site last updated 19 December 2014

Tēnā Koutou

E mihi atu ana ki te iti, ki te rahi kua tatū nei ki ēnei whārangi ipurangi. He nui ngā whārangi reo Māori, rauemi Māori puta noa i te ipurangi. Ko te tino kaupapa o tēnei he paku āwhina i te hunga e rapu ana i ngā kōrero pono e pā ana ki te reo Māori o Aotearoa nei.